اخبار
خبر فوری- قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون نیمه اول 96-95 قابل توجه  ،کلیه دانشجویانی که درمرحله ثبت نام بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی در ترم دوم   96-95 ثبت  نام نموده اند. طبق د ستور العمل  نامه شماره 81275/4/د  مورخ 23/12/95 از پرداخت شهریه نیمسال اول 96-95 معاف  و مرخصی بدون پرداخت شهریه و بدون احتساب در سنوات منظور میگردد .خواهشمنداست دانشجویان ذینفع به کارشناس رشته مربوطه مراجعه و شهریه ثابت درج شده حذف گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما