اخبار
راه اندازی انجمن های علمی واحد فرهنگی درنظر دارد انجمن های علمی ذیل را  در مرکز راه اندازی نماید  دانشجویان متقاضی به واحد فرهنگی مراجعه نمایند.
1.انجمن حسابداری
2.انجمن مدیریت (دولتی وبازرگانی)
3.انجمن روانشناسی
4.انجمن حقوق (الهیات وفقه ومبانی حقوق )
5.انجمن علوم تربیتی

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما