اخبار
تاریخ کلاسهای جبرانی استاد شاه حسینی


تاریخ کلاسهای جبرانی استاد شاه حسینی به شرح ذیل اعلام میگردد.
سه شنبه دوم خرداد:
عربی1- روش تحقیق- خاقانی و نظامی- کشف المحجوب- عربی2- ناصرخسرو و سنایی.
چهارشنبه سوم خرداد:
عربی2- روش تحقیق- جهانگشا ومرزبان نامه- عربی3- مصباح الهدایه- مثنوی.
پنجشنبه چهارم خرداد:
خاقانی و نظامی- کشف المحجوب- عربی1- جهانگشا و مرزبان نامه- عربی3- مثنوی
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما