کارشناسان بخش آموزش

خانم مریم  طاهر خانی  ( تلفن داخلی = 145)

کارشناس رشته های : حسابداری ،ادبیات فارسی (مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد )، علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی ، گرایش پیش دبستانی ودبستان ،مشاوره  
 


خانم  معصومه طاهر خانی ( تلفن داخلی = 144)

کارشناس رشته های : ریاضی ،الهیات گرایش فقه ومبانی حقوق ،الهیات گرایش علوم قر آن وحدیث،علم اطلاعات ودانش شناسی ،حقوق ،علوم سیاسی 
 

خانم مرضیه خرملو   ( تلفن داخلی=143)

کارشناس رشته های : علوم کامپیوتر،مهندسی فناوری اطلاعات ، مدیریت دولتی ،مدیریت بازر گانی ، جغرافیا ،روانشناسی عمومی 

خانم  رقیه خرملو (تلفن داخلی =142)

کارشناس رشته های آمار ، مدیریت اجرایی ،مدیریت پروژه ،مهندسی صنایع ، مهندسی کشاورزی گرایش آب وخا ک ،ترویج وآموزش کشاورزی ،
مدیریت وآبادانی روستا ها ؛آب ،اقتصاد کشاورزی ،علوم کشاورزی 


 


1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما