کارشناسان آموزش
خانم  طاهر خانی :کارشناس رشته های :حسابداری ،ادبیات فارسی (مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد )، علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی ، گرایش پیش دبستانی ودبستانی ،مشاوره  
 تلفن داخلی =145
خانم طاهر خانی :کارشناس رشته های ریاضی ،الهیات گرایش فقه ومبانی حقوق ،الهیات گرایش علوم قر آن وحدیث،علم اطلاعات ودانش شناسی ،حقوق ،علوم سیاسی
 تلفن داخلی =144
خانم رحمانی :کارشناس رشته های علوم کامپیوتر،مهندسی فناوری اطلاعات ، مدیریت دولتی ،مدیریت بازر گانی ، جغرافیا ،روانشناسی عمومی
  تلفن داخلی=143

خانم خرملو:کارشناس رشته های آمار ، مدیریت اجرایی ،مدیریت پروژه ،مهندسی صنایع ، مهندسی کشاورزی گرایش آب وخا ک ،ترویج وآموزش کشاورزی ،مدیریت وآبادانی روستا ها ؛آب ،اقتصاد کشاورزی ،علوم کشاورزی
 تلفن داخلی =142


1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما