تاریخچه دانشگاه


پس از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1367 در تاکستان مسئولین و مدیران و دلسوزان شهرستان به فکر تاسیس دانشگاه دولتی برای امکان دسترسی همه افراد جامعه و اقشار کم درآمد برای

داشتن تحصیلات تکمیلی افتادند و لذا با پیگیری و همفکری ، دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان در سال 1369 به همت هیات امناء وقت که متشکل از افراد دولتی و غیردولتی بودند تاسیس گردید.


پس از معین شدن مکان و با پیگیری نماینده مردم در تابستان 1369 با حضور دکتر معین وزیر علوم و دکتر ظهور ریاست دانشگاه پیام نور به طور رسمی افتتاح گردید.


ریاست دانشگاه و مسئول راه اندازی مرکز به آقای هدایتی آذر سپرده شد که نامبرده سمت ریاست مرکز ابهر را نیز دارا بودند و آقای محرمعلی رحمانی به عنوان معاون ایشان مشغول به کار گردید.
 

در ابتدا با تعداد 38 دانشجو در رشته علوم تربیتی که پذیرفته شده مرکز ابهر در نیمسال بهمن ماه بودند آغاز به کار نمود و در سال 1370با پذیرش 170 دانشجو در رشته ادبیات و علوم تربیتی در 

ساختمان اهدایی آموزش و پرورش به کار خود ادامه داد.

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما