اعضای هیات علمی
آقای محمد مهدی اله وردیها  
                                    مرتبه علمی :مربی
                                    زمینه تحقیقاتی :
                                    تلفن:
                                    پست الکترونیک:
                                    رزومه کاری :

                                    عضو هیات علمی :
رشته الهیات
دکتر محمد رضا حیدری نژاد


            

                     
  مرتبه علمی : استادیار

زمینه تحقیقاتی :
                                                                                                                                        
  تلفن:
                                                                                                                                      
  پست الکترونیک:mrheydarinezhad@pnu.ac.ir
                                                                                                                                    
   
رزومه کاری   :   اینجا کلیک کنید. 

   عضو هیات علمی :
گروه فنی ومهندسی ،مهندسی فناوری اطلاعات وکامپیوتر
دکتر رودابه شاه حسینی

         
     
                      
  مرتبه علمی :استادیار

زمینه تحقیقاتی :
                                                                                                                                        
  تلفن:
                                                                                                                                      
  پست الکترونیک:    
r.shahhoseini@pnu.ac.ir                                                                                                                                            
    رزومه کاری  :اینجا کلیک کنید .

   عضو هیات علمی :
گروه علوم انسانی ،زبان وادبیات فارسی
دکتر بهمن طاهر خانی 

           
        
 
    

 مرتبه علمی :مربی
 
سمت اجرایی :ریاست دانشگاه پیام نورمرکزتاکستان

زمینه تحقیقاتی :
سیستم های دینامیکی توپولوژیک  
 تلفن:
                                                                                                                                      
  پست الکترونیک:
bahman.taherkhani@pnu.ac.ir
                                                                                                                                    
    رزومه کاری     : اینجا کلیک کنید .    

   عضو هیات علمی :
گروه علوم پایه ،ریاضی        
        
خانم آرزو عظیم زاده
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

مرتبه علمی :مربی


زمینه تحقیقاتی :
روانشناسی سلامت ،خانواده درمانی ،آسیب شناسی روانی
                                                                                                                                        
  تلفن:
                                                                                                                                      
  پست الکترونیک:
azimzade71@yahoo.com
                                                                                                                                    
    رزومه کاری :
اینجا کلیک کنید .
  عضو هیات علمی :رشته روانشناسی            
آقای مهدی عامری   
                                 
مرتبه علمی : مربی
                                    زمینه تحقیقاتی :
                                    تلفن:
                                    پست الکترونیک:
                                    رزومه کاری :

                                   عضو هیات علمی :
رشته علوم اجتماعی
آقای امیر حسین نور بخش
                                    مرتبه علمی : مربی
                                    زمینه تحقیقاتی :
                                    تلفن:
                                    پست الکترونیک:
                                    رزومه کاری :

                                   عضو هیات علمی :
گروه کشاورزی
آقای سعید واحدی  
                                    مرتبه علمی :مربی
                                    زمینه تحقیقاتی :
                                    تلفن:
                                    پست الکترونیک:
                                    رزومه کاری :

                                   عضو هیات علمی :
رشته علوم سیاسی
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما