مسئول امتحانات :  سرکارخانم فریبا رحمانی

تلفن داخلی :137دستور العمل شورای آموزشی دانشگاه در مورد ارائه درس به صورت معرفی به استاد (قابل توجه دانشجویان)


اطلاعیه
قایل توجه دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی که در نیمسال دوم 94-93 درس اقتصاد سنجی را انتخاب واحد نموده اند.
نمره سوالات 36 و 37 ان درس سرشکن شده است
نمره این درس را در نیمسال فوق بررسی نمایید.


قابل توجه دانشجویان گرامی
نحوه چگونگی ثبت نمره دروس عملی و نظری عملی که دانشجو در آن غیبت داشته به اطلاع می‌رساند:
الف: در صورتیکه درس صرفاً عملی باشد و دانشجو در آزمون شرکت ننماید؛ غیبت موجه ثبت مشود.
ب : در صورتیکه درس دارای واحد نظری- عملی باشد و دانشجو در آزمون نظری یا عملی شرکت ننماید:
1.    عدم شرکت دانشجو در آزمون نظری به منزله غیبت در کل آزمون درس می‌باشد و مطابق بندالف اقدام می شود.
2.    عدم شرکت در آزمون عملی و یا عدم ارائه کار عملی توسط دانشجو در موعد مقرر منجر به ثبت نمره صفر در بخش عملی می‌شود و نمره نهایی دانشجو از حاصل ‌جمع نمره تئوری با عملی تقسیم بر 2 می‌باشد.
 لازم بذکر است تأکید می شود پس از ثبت نمره (درج غیبت و یا نمره صفرتفاوتی ندارد )، نمره دانشجو به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.


نمرات درس تمرین دبیری ،کارآموزی،کارورزی،عملیات صحرائی،پروژه،و دروسی که در برنامه درسی مصوب توام با تکلیف پژوهشی ارائه می شود،از نیمسال اول 92-93 باید حداکثر ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ پایان امتحانات ،درسیستم جامع آموزشی ثبت شود.
رشته های که دارای پروژ ه هستند،مدت اجرای آن تا پایان همان نیمسال تحصیلی خواهد بود.
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما